Joke Wisseborn-Remigius:

“Ik werk bijna 20 jaar buiten
de stad Zutphen. Momenteel als directeur voor de regio Limburg/Brabant van het Leger des
Heils Het leek mij heel leuk om nu juist iets bij te dragen aan de stad zelf. Toen de vacature
voor voorzitter van de BASD voorbij kwam, was dat een uitgelezen kans om mijn vrijwillige
bijdrage aan deze prachtige stad te leveren.”