Daarom een adviesraad!

De gemeente Zutphen heeft de BASD begin 2019 in het leven geroepen. Iedere gemeente heeft de verplichting om een adviesraad te organiseren en te gebruiken. Vanaf januari 2015 is er veel veranderd in de gemeentelijke regelgeving en het beleid. Deze wijzigingen in het sociaal domein gaan alle inwoners van de gemeente Zutphen en Warnsveld aan, die met hulp en ondersteuning te maken hebben. De BASD is een klankbord voor het college. Wat denken inwoners van de voorgenomen plannen? Daarom  bespreekt de adviesraad deze voorstellen in zijn eigen werkgroepen én met personen uit het eigen netwerk, de maatschappelijke partners en met inwoners van Zutphen en Warnsveld. Op deze manier wil de BASD de betrokken wethouders zo goed mogelijk adviseren.

 

Zo werkt de BASD!

De BASD geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college. Dat betekent dat de BASD vroegtijdig betrokken wordt bij te maken beleid in het sociaal domein. Dit kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld:

  • Het ontlasten van mantelzorgers;
  • Het ondersteunen van mensen met een laag inkomen;
  • Het organiseren van de jeugdhulp aan gezinnen, of;
  • Het organiseren van de inkoop van de hulp bij het huishouden.

 

Er zijn twee manieren hoe de BASD een advies geeft. De meest voorkomende manier is dat de gemeente aan de BASD vraagt om mee te denken en haar visie te geven op het te maken beleid. De tweede manier is dat de BASD ongevraagd advies geeft. De BASD ontvangt dan signalen dat zaken niet goed lopen of bepaalde ontwikkelingen aandacht nodig hebben. 

Een werkgroep binnen de BASD gaat aan de slag met het vraagstuk. Deze werkgroep maakt gebruik van de eigen ideeën en ervaringen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en ideeën van bijvoorbeeld inwoners of professionals. Uit deze informatie wordt de grote lijn in een advies verwerkt en terug gegeven aan de gemeente.

 

Wij zijn in ontwikkeling!

De BASD is nog jong wat maakt dat we nog in ontwikkeling zijn. De punten die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn zijn:

  • Het optimaal betrekken van inwoners en professionals bij de advisering;
  • Het opvangen van signalen voor ongevraagd advies;
  • De BASD nog bekender maken in Zutphen en Warnsveld.