De Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) Zutphen en Warnsveld

De Brede Adviesraad Sociaal Domein Zutphen en Warnsveld geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen gaan over het beleid en de uitvoer daarvan in het sociaal domein. De adviesraad bestaat uit vrijwilligers die een brede afspiegeling zijn van Zutphen en Warnsveld.

 

Wat is het sociaal domein?

Met het sociaal domein worden alle taken bedoeld die de gemeente uitvoert op het gebied van hulp thuis, financiële ondersteuning, welzijn, sport, jongeren en opvoeden, integratie en bijvoorbeeld dagbesteding en vrijwilligerswerk. Een paar voorbeelden waar de Brede Adviesraad bijvoorbeeld advies over geeft:

 

  • Beleid over hulp aan jongeren, kinderen en gezinnen;
  • Ondersteuning aan mensen met een kleine beurs;
  • Hulp bij het huishouden aan mensen die het zelf niet kunnen;
  • Ondersteuning van mantelzorgers;
  • Het optimaal regievoeren bij onveiligheid in gezinnen;
  • Ondersteuning zodat mensen mee kunnen doen aan onze samenleving.