Vacature: Voorzitter Brede Adviesraad Sociaal Domein


Wij zoeken jou! Een actieve, betrokken voorzitter met een frisse blik, die oog heeft voor de inwoner
en de verschillende perspectieven binnen de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) van de
gemeente Zutphen bij elkaar kan brengen. Een actieve voorzitter die een brug bouwt tussen de
inwoner en de gemeente, die een echte netwerker is en graag samenwerkt met andere partijen.

 

Wie zijn wij?
De BASD is een adviesraad voor het sociaal domein en bestaat sinds 2019. Onze leden vertalen de
standpunten en de wensen van de inwoners van Zutphen en Warnsveld naar adviezen aan het
college van burgemeester en wethouders. Dit doen wij gevraagd en ongevraagd, op basis van onze
eigen ervaring en kennis. Daarnaast vragen wij ook inwoners om hun ervaringen te delen.

Momenteel bestaan wij uit 7 bevlogen leden, die de gemeente op vrijwillige basis adviseren. Binnen
de BASD zijn professionals uit het Sociaal Domein, ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners
actief. De uitdaging voor jou als voorzitter zit hem in het samenbrengen van deze diverse
standpunten en perspectieven, om zo tot een gedragen en geschikt advies aan het college te komen.

Onderwerpen waarover de BASD onder andere adviseert zijn:
     * Het ontlasten van mantelzorgers;
     * Het ondersteunen van mensen met een laag inkomen;
     * Het organiseren van de jeugdhulp aan gezinnen, of;
     * Het organiseren van de inkoop van de hulp bij het huishouden.

 

Hoe werken wij?
Iedere derde woensdag van de maand vergaderen wij over de lopende zaken en de binnengekomen
adviesaanvragen vanuit de gemeente. Hier wordt ook de taakverdeling onder de leden gemaakt voor
het opstellen van het advies. Een week voor aanvang van de vergadering is er contact met de
ambtelijk contactpersoon om de agenda door te nemen.

Er zijn twee manieren waarop de BASD een advies geeft. De meest voorkomende manier is dat de
gemeente aan de BASD vraagt om mee te denken en haar visie te geven op het te maken beleid. Dit
kan door middel van een een-op-een gesprek met de inhoudelijk betrokken ambtenaar, of door
bijvoorbeeld deel te nemen aan brainstormsessies. De tweede manier is dat de BASD ongevraagd
advies geeft. De BASD ontvangt dan signalen vanuit inwoners dat zaken niet goed lopen of bepaalde
ontwikkelingen aandacht nodig hebben. 

 

Wat doet de gemeente Zutphen met de adviezen van de BASD?
Onze adviezen worden besproken binnen de gemeentelijke organisatie en met het college van
burgemeester en wethouders, en waar mogelijk meegenomen in de nieuwe beleidstukken. Het
college geeft op ieder advies een terugkoppeling aan de BASD met uitleg over welke punten worden
overgenomen en welke punten niet. 

 

Wat houdt het in om voorzitter te zijn?
Als voorzitter ben jij het gezicht van de BASD. Je zit eens per halfjaar om tafel met de betrokken
wethouders, onderhoudt contact met de ambtelijk contactpersoon van de gemeente en je stuurt de
leden van de BASD aan. Je stelt in overleg met de ambtelijk contactpersoon van de gemeente de
agenda voor de maandelijkse vergaderingen af en bent eerste aanspreekpunt voor de ambtelijke
organisatie.

Je hebt de leiding over een diverse groep leden, die verschillende invalshoeken vertegenwoordigen.
Dit zijn ervaringsdeskundigen en professionals uit het sociaal domein.
Naast het samenbrengen van de verschillende standpunten is het ook jouw taak om een lokaal
netwerk te onderhouden, waaronder het contact met de wethouders en met maatschappelijke
organisaties.


Jij:
- woont in Zutphen, Warnsveld of de directe omgeving, hebt ervaring als bestuurder en hebt
affiniteit met het Sociaal Domein;
- bent onafhankelijk en hebt geen functie binnen de gemeente, het gemeentelijk bestuur, een
politieke partij en je hebt geen commerciële relatie met de gemeente Zutphen en bent 8 uur
per week beschikbaar;
- bent echte netwerker en gemotiveerd om de verbinding en samenwerking met
maatschappelijke organisaties te zoeken;
- bent analytisch sterk en je kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, door middel van
luisteren en doorvragen;
- bent open en communiceert transparant met de leden van de BASD;
- hebt een goed inlevingsvermogen en bent in staat om de verschillende perspectieven binnen
de BASD samen te brengen op een manier die recht doet aan ieders inzet en expertise
- denkt vanuit het algemeen belang, bent politiek sensitief en kan omgaan met tegengestelde
belangen.


Wat bieden wij jou?

De kans om het verschil te maken voor de inwoners van de gemeente Zutphen. De adviezen van de
BASD zijn direct van invloed op het gemeentelijk beleid. Als BASD houden wij de gemeente Zutphen
scherp en alert.

Daarnaast leer je als voorzitter het Sociaal Domein van de gemeente Zutphen van binnen en van
buiten beter kennen en kun je je professionele netwerk uitbreiden. Ook zijn wij lid van de Koepel
Adviesraden Sociaal Domein en houden wij onze kennis op peil via de diverse workshops die via dit
netwerk aangeboden worden.


Je vervult deze functie als vrijwilliger en krijgt een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering.

 

Solliciteren
Enthousiast geworden? Mail je motivatie en CV naar m.bouwmeester@zutphen.nl onder vermelding
van ‘voorzitter BASD’.


Wil je meer weten over de functie of over de BASD? Kijk op de website van de BASD
www.basdzutphen.nl en/of bel Mieke Bouwmeester Beleidsadviseur Welzijn bij de Gemeente
Zutphen op 06-28038434.