Verslagen 2019

U kunt de  notulen en adviezen downloaden. Eerdere notulen en adviezen van de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) 2019

 

Notulen :

Notulen BASD 13 november 2019

Notulen BASD 11 december 2019

 

Adviezen:

Toelichting op berekening bijzondere bijstand in ons advies aanvullende maatregelen Participatie

Op 18 oktober 2019 hebben wij een toelichting gegeven op onze berekening in ons advies aanvullende maatregelen participatie.Op verzoek van de betreffende beleidsmedewerker die het beleid maakt. Wij hebben hierin aangeven: Wij hebben alle informatie op een rij gezet en gezien dat er een groot verschil is in bijzondere bijstand van 2018 en 2020,  De complete tekst van ons toelichting lezen klik hier

aanvullende Maatregelen Participatie

op 16 oktober 2019 gaven wij de gemeente advies over de aanvullende maatregelen Participatie. Wij hebben hierin aangeven dat het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad echter op het
hart drukken om met de grootste zorgvuldigheid te bezien wat er daadwerkelijk bezuinigd dient te worden, en waar men deze bezuinigingen buiten de minimaregelingen kan toepassen.De complete tekst van ons advies lezen klik hier

Conceptverordering WMO 2020

op 16 oktober 2019 gaven wij de gemeente advies over de conceptverordering WMO 2020. Wij hebben hierin aangegeven. Dat wij beperken ons tot hoofdlijnen. Jij vroeg wat ons opviel. Aan de ene kant het detaillistisch en gedegen beschrijven wat er geregeld moet worden. Aan de andere kant pragmatisch openhouden van die regelingen. Bijvoorbeeld: artikel 8 wordt afgesloten met: ‘het college kan nadere regels stellen’. Daar zit een zekere ambivalentie in, Die we wel snappen, maar die ons opvalt. De complete tekst van ons advies lezen klik hier

Innovatieve projecten armoede en schulden

Op 9 augustus 2019 gaven wij de gemeente advies over de nieuwe subsidieregeling Innovatieve projecten armoede en schulden. Wij hebben hierin aangegeven dat naast een duurzaam effect missen we hier de term “integrale aanpak”. Niet alleen zou dat op zichzelf al een innovatie zijn, maar het is ook een noodzakelijke voorwaarde om tot een duurzaam effect te komen. Naar onze mening zouden met name de wijkteams i.s.m. hun
voor-veld voor die integrale aanpak zorg moeten gaan dragen.

Dit artikel vinden we te stringent. Dat er gestreefd wordt naar cofinanciering vinden wijgerechtvaardigd, maar een zeer goed projectvoorstel afschieten omdat de cofinanciering (nog) niet rond is, is ronduit jammer.  De complete tekst van ons advies lezen klik hier