Hatice Çöplü

 

Ik ben jurist en werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik ben het type mens dat vooral gedreven wordt door de ambitie om een waardevolle bijdrage te leveren aan het algemeen belang.

Ik vind het van groot belang dat inwoners actief worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de plannen van de gemeente, en dat daarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk en inkomen. De samenleving is immers van ons allen, en niemand mag buiten de boot vallen. Dit is ook de voornaamste reden waarom ik als lid van de BASD mijn steentje wil bijdragen aan de totstandkoming van het gemeentelijk sociaal beleid en maatschappelijke vraagstukken die daaruit voortvloeien.