Veel gestelde vragen

 

Welke wetgevingen horen bij het sociaal domein?

De BASD geeft advies over zaken die binnen drie wetgevingen vallen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en de Jeugdwet. Via onderstaande link leest u meer over de verschillende wetgevingen.

 

Meer informatie over de Wmo

Meer informatie over de Jeugdwet

Meer informatie over de Participatiewet

 

Ik heb een klacht of vraag over mijn hulp, kan ik bij de BASD terecht?

De BASD behandeld geen klachten van inwoners. Wel kunnen we naar uw klacht of vraag luisteren. Mochten we zien dat meer mensen deze vraag of klacht hebben, dan kan het reden zijn om een ongevraagd advies te geven aan het college.

Wilt u hulp of ondersteuning? Neemt u dan contact op met uw wijkteam van Perspectief.

 

Wat doet de gemeente met de adviezen van de BASD?
Onze adviezen worden besproken binnen de gemeente en waar mogelijk meegenomen in de nieuwe beleidstukken. Het college geeft op ieder advies een terugkoppeling over welke punten worden overgenomen en welke punten niet en waarom dat zo is. 

 

Kan ik jullie volgen?
Ja, dat kan. We hebben een Facebook-pagina waarop we iedere maand nieuws plaatsen die relevant kan zijn voor u en uw omgeving.