Veelgestelde vragen

Als adviesraad vinden we het belangrijk dat we u zo volledig mogelijk informeren. Hieronder geven we antwoord op de vragen die u een beter beeld geven van ons takenpakket. Zijn er nog onduidelijkheden of hebt u behoefte aan extra toelichting? Wij vragen u graag deze vragen via het contactformulier te sturen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van antwoorden te voorzien.

 

Wat is de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet?

Meer informatie over de Wmo

Meer informatie over de Jeugdwet

Meer informatie over de Participatiewet

 

Wat kan ik als inwoner van de Zutpshese  BASD verwachten?

Als inwoner van Zutphen en Warnsveld kunt u van de Adviesraad Sociaal Domein Zutphen ervan op aan dat deze raad betrokken, deskundig en onafhankelijk advies geeft aan het college Zutphen. De BASD Zutphen heeft goed contact met  cliëntorganisaties, zorgaanbieders en de eigen achterban. En de leden houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

Wanneer richt ik mij tot de BASD?

De Adviesraad Sociaal Domein Zutphen houdt contact met  cliëntorganisaties. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren. Mocht u een probleem hebben dat voor meerdere Zutphense en Warnsvellders inwoners blijkt te gelden én naar aanleiding van de veranderingen in het sociaal domein speelt, dan kunt u dit bij een wijkteam,organisatie of bij ons  met wie u contact heeft neerleggen. Zij spelen deze informatie dan naar de BASD Zutphen door.

Waar geven wij advies over?

Wij geven advies over de beleidstukken van de gemeente Zutphen die betrekking hebben op de Wmo-, Participatie- en Jeugdwet. Denk aan vervoer, huishoudelijke ondersteuning, pgb-beleidsregels en uitvoeringsbesluit re-integratie. Daarnaast adviseren we de gemeente ook ongevraagd op basis van signalen die we ontvangen, bijvoorbeeld signalen die vanuit u komen.

Wat doet de gemeente met jullie adviezen?
Onze adviezen worden besproken binnen de gemeente en waar mogelijk meegenomen in de nieuwe beleidstukken. De conceptbeleidstukken levert de gemeente vervolgens bij ons aan. De adviesraad bespreekt deze stukken en brengt daarna een advies uit naar het college van burgemeester en wethouders. Bij gevoelige of complexe gevallen nodigen wij  de desbetreffende ambtenaar uit voor een verdere toelichting.

Wanneer is de eerstvolgende vergadering?

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein worden op het tabblad Vergaderingen weergegeven.

Kan ik jullie volgen?
Ja, dat kan. We hebben een Facebook-pagina waarop we iedere maand nieuws plaatsen die relevant kan zijn voor u en uw omgeving.