Enquête

 

 

Wij als Brede  Adviesraad Sociaal Domein Zutphen (BASD) gebruiken de informatie van de enquête om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij de inwoners van Zutphen en Warnsveld. Wij kunnen op basis daarvan goed onderbouwd gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Zutphen.

 

Zodra er een actieve enquête beschikbaar is zou dat bekend worden gemaakt via de website en via het sociaal media waar wij gebruik van maken.

 

Op dit moment hebben wij geen actieve enquête die ingevuld kan worden.