Links

 • Gemeente Zutphen; de website van de gemeente Zutphen.En hier vind je het Sociaal portaal, de website die je de weg wijst bij vragen over zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd en gezin in Zutphen. 
 • Per Saldo; de vereniging voor en door mensen met een PGB
 • Movisie; kennis en aanpak van sociale vraagstukken
 • VGN; Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • CAKdienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert (Wlz, Wmo, Schengenverklaringen, verdragsgerechtigden, NCP
 • CIZ; Centrum Indicatiestelling Zorg
 • VCP; belangen organisatie, Vakcentrale voor Professionals
 • Door en Voor; regionale cliëntenorganisatie

Hulpvragen

Leven met een beperking

 • Meerkosten; handicap of ziek? Deze website geeft tips om geld te besparen of terug te vragen.
 • Ieder(in); Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • Coalitie voor inclusie; hoe toegankelijk is Nederland? Iedereen moet kunnen mee doen volgens het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

Armoede

Schulden

Mantelzorg

Cliëntenraden