Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein Zutphen BASD Zutphen adviseert - gevraagd en ongevraagd - burgemeester en wethouders over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning ‘zorg en hulpmiddelen’, inkomen en werk en jeugdhulp. Wij geven advies namens inwoners van Zutphen en Warnsveld. Wij zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.

 

 

Beleid 

De werkzaamheden van de BASD, het uitbrengen van adviezen aan de gemeente, worden deels bepaald door vraag van de gemeente.

Voorts kan de BASD besluiten ongevraagde adviezen uit te brengen.

Hiertoe is de inbreng van maatschappelijke organisaties/inwoners van Warnsveld en Zutphen van belang.

Naast het uitbrengen van de adviezen wordt er voorzien dat er een aantal informatiebijeenkomsten wordt gehouden voor en met Zutphense inwoners. De onderwerpen hiertoe worden in de loop van een jaar gekozen en zijn afhankelijk van komende actuele sociale onderwerpen.

Wanneer de eerste zittingstermijn van (leden van) de adviesraad afloopt, kunnen er leden aftreden en nieuwe leden benoemd worden. Aandacht wordt gegeven aan een goede inwerkprocedure voor de nieuwe leden.